LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11764/2019-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/237
Dátum začiatku MPK: 04.04.2019
Dátum konca MPK: 26.04.2019
Novelizované predpisy: 311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

283/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

351/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)