LP/2019/235 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .......... 2019
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
Pridať
a)
jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
Pridať
b)
osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.
Pridať
§ 2
Pridať
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
Pridať
§ 3
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ...... 2019.