LP/2019/235 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11645/2019-M-OPVA
Podnet: § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/235
Dátum začiatku MPK: 02.04.2019
Dátum konca MPK: 24.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 07.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)