LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: ÚV-13554/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/234
Dátum začiatku MPK: 02.04.2019
Dátum konca MPK: 24.04.2019
Novelizované predpisy: 569/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

319/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)