LP/2019/232 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Colné orgány
Daňové orgány
Pracovné právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/010169/2019-75
Podnet: § 7 ods. 1
§ 40 ods. 5
§ 91 ods. 2
§ 93 ods. 6 a § 315 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/232
Dátum začiatku MPK: 03.04.2019
Dátum konca MPK: 25.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: