LP/2019/231 Akčný plán rozvoja metrológie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: UNMS/00950/2019-900
Podnet: Úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 461/2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/231
Dátum začiatku MPK: 05.04.2019
Dátum konca MPK: 18.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.04.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)