LP/2019/229 Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia – nové pokračovanie schémy na obdobie rokov 2019 – 2023 s dobehom do roku 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/9204:1-A1230
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/229
Dátum začiatku MPK: 02.04.2019
Dátum konca MPK: 15.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)