LP/2019/225 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011084/2019-264
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/225
Dátum začiatku MPK: 01.04.2019
Dátum konca MPK: 12.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)