LP/2019/222 Zabezpečenie pandemickej vakcíny proti chrípke pre Slovenskú republiku cestou spoločného obstarávania na úrovni Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S06322-2019-SFaLP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh sa predkladá v zmysle výsledkov rokovania Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky a jej uznesenia číslo 18 z 10. januára 2019, ktorá zasadala na podnet Európskej komisie ukončiť spoločné obstarávanie na dodanie jednodávkovej pandemickej vakcíny proti chrípke na úrovni Európskej únie. Vzhľadom na finalizáciu procesu spoločného obstarávania na úrovni Európskej únii je potrebné predložiť definitívne stanovisko účasti SR v predmetnom procese čo najskôr.
Posledná zmena: 26.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/222
Dátum začiatku MPK: 28.03.2019
Dátum konca MPK: 05.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 28.03.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)