LP/2019/221 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 6043/2019-410
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/221
Dátum začiatku MPK: 29.03.2019
Dátum konca MPK: 18.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2019
Novelizované predpisy: 143/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.04.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)