LP/2019/22 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4113/2019-6.1
Podnet: Formálna výzva Európskej komisie - porušenie č. 2018/4076 EÚ pilot č. 8936(2016)ENV
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/22
Dátum začiatku MPK: 11.01.2019
Dátum konca MPK: 24.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)