LP/2019/219 Zákon 1550 VLÁDNY NÁVRH Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-14163/2019
Podnet: uznesenie vlády SR č. 469/2018 zo dňa 10. októbra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Ďalší predkladatelia: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/219
Dátum začiatku MPK: 18.04.2019
Dátum konca MPK: 14.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)