LP/2019/216 Návrh na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska, vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vytvorení Mnohonárodného ženijného práporu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-24-3/2019-OMPV
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/216
Dátum začiatku MPK: 27.03.2019
Dátum konca MPK: 09.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)