LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 11341/2019-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/210
Dátum začiatku MPK: 26.03.2019
Dátum konca MPK: 15.04.2019
Novelizované predpisy: 448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)