LP/2019/21 Analýza postavenia a návrh rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S03921-2019-OZZAP
Podnet: Iniciatívny materiál Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu časovej náročnosti právnych a súvisiacich úkonov potrebných pre účely realizácie úkonov v zmysle predkladaného materiálu, v súlade s časovým harmonogramom.
Posledná zmena: 09.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/21
Dátum začiatku MPK: 11.01.2019
Dátum konca MPK: 15.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)