LP/2019/207 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: UNMS/00901/2019-300
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/207
Dátum začiatku MPK: 26.03.2019
Dátum konca MPK: 15.04.2019
Novelizované predpisy: 64/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)