LP/2019/200 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby príslušníka finančnej správy
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Pracovné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Zdravotná a liečebná starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/007423/2019-75
Podnet: § 271 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/200
Dátum začiatku MPK: 25.03.2019
Dátum konca MPK: 12.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: