LP/2019/20 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/7615/2019-731
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/20
Dátum začiatku MPK: 11.01.2019
Dátum konca MPK: 24.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)