LP/2019/2 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 033660/2018-EKOP-0180716
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 557/2018 zo dňa 12.12.2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/2
Dátum ukončenia procesu: 18.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.01.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)