LP/2019/199 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Prokuratúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Leg/1 25/19/1000
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Čižnár, Jaromír, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa pripomienkové konanie uskutoční v skrátenej forme z dôvodu možného nedodržania lehoty určenej na implementáciu nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ÚV EÚ, L 283 z 31. októbra 2017).
Posledná zmena: 26.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/199
Dátum začiatku MPK: 21.03.2019
Dátum konca MPK: 03.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)