LP/2019/197 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-24/2019/OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je zabezpečenie koordinácie vojenských cvičení so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/197
Dátum začiatku MPK: 20.03.2019
Dátum konca MPK: 26.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)