Nesprávne označenie fragmentu

Pridať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k LP/2019/19