LP/2019/189 Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018

Hromadné pripomienky


Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018