LP/2019/185 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štúdiách uskutočniteľnosti investícií a koncesií a podmienkach ich vypracovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/010536/2019-2974
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 19a ods. 3 zákon č. 523/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: materiál sa predkladá z dôvodu urýchleného predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 29.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/185
Dátum začiatku MPK: 19.03.2019
Dátum konca MPK: 27.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 28.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: