LP/2019/181 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: UV-20353/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/181
Dátum začiatku MPK: 15.03.2019
Dátum konca MPK: 04.04.2019
Novelizované predpisy: 569/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)