LP/2019/179 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky,ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/007209/2019-77
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/179
Dátum začiatku MPK: 14.03.2019
Dátum konca MPK: 03.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)