LP/2019/177 Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KÚS SPR-372/2019
Podnet: vlastný
Zodpovedná inštitúcia: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mosný, Tomáš, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/177

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)