LP/2019/176 Návrh na rekonštrukciu budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Levoča a na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania rekonštrukcie budovy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10684/2019-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 24 zo 17. januára 2019 a uznesenie vlády SR č. 453 z 10. októbra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu dodržania termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády.
Posledná zmena: 02.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/176
Dátum začiatku MPK: 14.03.2019
Dátum konca MPK: 20.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)