LP/2019/174 Návrh na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie – 10. dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, 2. dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru prijatých na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Addis Abeba, 03. - 07.09.2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12320/2019/SMVEU/20748-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/174
Dátum začiatku MPK: 13.03.2019
Dátum konca MPK: 02.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)