LP/2019/172 Návrh na prijatie zmeny Prílohy A Dohovoru o zriadení Európskeho komunikačného úradu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12329/2019/SMVEU/20875-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/172
Dátum začiatku MPK: 13.03.2019
Dátum konca MPK: 02.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)