LP/2019/170 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činnost
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3602/2019/BA
Podnet: zákon č. 309/2018 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a o vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/170
Dátum začiatku MPK: 13.03.2019
Dátum konca MPK: 02.04.2019
Novelizované predpisy: 18/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: