LP/2019/17 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 07421/2018/SVD/91496-M
Podnet: Na základe úlohy B.17. z uznesenia vlády SR č. 111/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/17
Dátum začiatku MPK: 10.01.2019
Dátum konca MPK: 30.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)