LP/2019/163 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 34449/2019/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika a väzenstvo
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/163
Dátum začiatku MPK: 14.03.2019
Dátum konca MPK: 03.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)