LP/2019/162 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje forma, štruktúra a spôsob predkladania údajov od subjektov pôsobiacich v oblasti hazardných hier.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/010368/2019-622
Podnet: § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe zákona o hazardných hrách, ktorý bol opätovne schválený v NR SR dňa 29. 1. 2019 (zákon o hazardných hrách bol v NR SR schválený 4. 12. 2018 a prezidentom SR vrátený dňa 21. 12. 2018 na opätovné prerokovanie NR SR) sú prevádzkovatelia hazardnej hry povinní vyúčtovať a uhradiť mesačný príspevok na financovanie novovzniknutého Úradu pre reguláciu hazardných hier prvýkrát do 25. apríla 2019. Uvedené je dôvodom nutnosti stanovenia skráteného termínu na vyjadrenie pripomienok.
Posledná zmena: 21.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/162
Dátum začiatku MPK: 12.03.2019
Dátum konca MPK: 20.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)