LP/2019/160 Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za roky 2017 – 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5199/2019-3.1
Podnet: bod B.2. uznesenia vlády SR č. 151 z 5. apríla 2017 k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/160
Dátum začiatku MPK: 12.03.2019
Dátum konca MPK: 25.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)