LP/2019/16 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 05742/2019/SCDPK/29758-M
Podnet: § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/16
Dátum začiatku MPK: 22.01.2019
Dátum konca MPK: 11.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)