LP/2019/159 Návrh na finančné a organizačné zabezpečenie osláv 75. výročia Slovenského národného povstania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/3964
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: úlohy štátnej reprezentácie
Posledná zmena: 19.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/159
Dátum začiatku MPK: 11.03.2019
Dátum konca MPK: 15.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)