LP/2019/153 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 3323/2019/oLVPA-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/153
Dátum začiatku MPK: 08.03.2019
Dátum konca MPK: 21.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)