LP/2019/152 Pravidlá pre blokovanie útokov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 01097/2019/KÚ/OLP-007
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 93 z 2. marca 2016 bod B.3. v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 62 z 31. januára 2018 body B.14. a B.15. a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 51 z 25. januára 2017 bod B.1. v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 62 z 31. januára 2018 body B.14. a B.15.
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/152
Dátum začiatku MPK: 07.03.2019
Dátum konca MPK: 20.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)