LP/2019/15 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 05743/2019/SCDPK/29766-M
Podnet: § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/15
Dátum začiatku MPK: 29.01.2019
Dátum konca MPK: 18.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: