LP/2019/149 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SŠHR-2019/00501-001-PRED
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/149
Dátum začiatku MPK: 05.03.2019
Dátum konca MPK: 25.03.2019
Novelizované predpisy: 218/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 05.03.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)