LP/2019/147 Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy GT OECD A. Gurríu na Slovensku v súvislosti s prezentáciou OECD - Ekonomického prehľadu SR 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 041056/2019-OMEO-0022911
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/147

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)