LP/2019/142 Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedníčkou vlády Rumunska Vioricou Dancila v Slovenskej republike dňa 25.03.2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 044620/2019-EKOP-0032204
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 98/95 z 21.02.1995
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/142

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)