LP/2019/136 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9730/2019-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/136
Dátum začiatku MPK: 25.02.2019
Dátum konca MPK: 05.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2019
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.02.2019
Ukončenie štádia: 05.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)