LP/2019/134 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 3705-2042/2019/OŠS
Podnet: § 21 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/134
Dátum začiatku MPK: 20.02.2019
Dátum konca MPK: 12.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 03.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)