LP/2019/132 Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 002990/2019/oSLOITK-003958/2019
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/132
Dátum začiatku MPK: 19.02.2019
Dátum konca MPK: 04.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)