LP/2019/130 Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka - Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-2149/2019-321/2429
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/130
Dátum začiatku MPK: 07.05.2019
Dátum konca MPK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 07.05.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)