LP/2019/13 Návrh Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/002026
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Posledná zmena: 17.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/13
Dátum začiatku MPK: 10.01.2019
Dátum konca MPK: 16.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)