LP/2019/127 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území Okresného úradu Poprad

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/002930
Podnet: Uplatnenie náhrad výdavkov za záchranné práce podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia realizácie odškodnenia dotknutých subjektov.
Posledná zmena: 25.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/127
Dátum začiatku MPK: 18.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)