LP/2019/123 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 12457/2019-2062-10053
Podnet: § 19 ods. 1 písm. o) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/123
Dátum začiatku MPK: 18.02.2019
Dátum konca MPK: 08.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)